YÖNETİM VE LİDERLİK MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Hayatın her alanındaki tüm süreçlerde,

yönetici ve lider olmak isteyen bireylerin,

etkileşim içinde olduğu tüm insan kaynağı veya süreçleri doğru yönlendirme ve motive etme istikametinde,

etkin metotları kullanmaları için,

vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin, yönetime ilişkin vizyoner bir lider olarak, modern bir bakış açısı kazanmaları, ve bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Çağdaş ve modern dünyanın lider yönetici formatına uygun,

rol model olan yönetici bireyler kazandırmak,

bu mentorluk faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması