SWOT (SWOT-STRATEJİ) MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında, bireyin kendisi veya süreçlerine ilişkin,

swot kültürü oluşturmasına yönelik bakış açısı kazandırmasını,

sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin kendisi veya süreçlerindeki konumu itibariyle,

swot analizi yapabilir hale getirip,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber,

bireyin kurumsal yapı içerisinde otomatik swot bakış açısına sahip olabilmesi,

bireyin bulunduğu süreçleri bu analiz sonuçlarına göre, iyi strateji üretebilir hale gelmesi,

bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması