GELİŞİM – DÖNÜŞÜM – BÜYÜME MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında,
gelişmek, dönüşmek veya büyümek isteyen bireyler için,
sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,
doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,
stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin, iş hayatında gelişim, dönüşüm ve büyüme yolculuklarında,
vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmaları,
bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber,
sahip olduğu kaynakları, elde ettiği vizyon doğrultusunda,
stratejik gelişim, dönüşüm ve büyüme kararları alabilecek formasyona ulaşmış olmak.
Bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.