Gosys, iş hayatında yurt içi veya dışı faaliyet yapan işletmelerin, üretim veya hizmet planlama bölümlerinde;

– BİRİNCİL ÜRÜN ÜRETİM

YOLCULUĞU,

– İKİNCİL ÜRÜN ÜRETİM YOLCULUĞU,

– ADIM ADI DİJİTALLEŞME,

– (MRP) MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA,

– ÜRÜN AĞAÇLARI,

– ÜRETİM-ADAM-ZAMAN ANALİZİ,

– KOD BELİRLEME,

– GİRDİ DEPO,

– YARIMAMÜL DEPO,

– NİHAİ ÜRÜN-HİZMET DEPO,

konularına ilişkin tüm süreçleri, firmanın değerleri ve vizyonu doğrultusunda kurmak, veya var olan süreçlere dair, düzeltici-önleyici-iyileştirici projeler üretmektedir.

Proje algoritması