HUKUK DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Bütün işletme modellerinde geçerli ve ihtiyaç duyulan hukuki alanlarda,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli konularda,

– usul ve esasa ilişkin, yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin resmi hukuk sorumlusunu eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren,

– bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

İşletmelerin hukuki anlamda, mevcut veya muhtemel hukuki zorluklarla karşılaşmaması, şayet vaki bir durum söz konusuysa, çözülmesi için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin hukuken herhangi bir zorluğa düşmemesi veya vaki bir durumda ilgili konuda yeterli sonuçlara çabuk ulaşması, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması