TEKNİK OFİS VE EĞİTİM SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Tüm işletmelerde,

– üretilen mal ve hizmetlerin,

– bütün teknik veya süreç bazlı sahip oldukları detayların dosyalandırılması,

– maliyet analizinin çıkarılması,

– birim ürün veya hizmet ürün ağacının oluşturulması,

– ürün veya hizmet için, bilgilenmesi gereken kişi veya kurumların eğitim prosesinin hazırlanması

– süregelen veya süreli olaylar için,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Tüm işletmelerde, ürün veya hizmetlerin kendilerine mahsus detay özelliklerin tamamını kayıt altına alınması için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin tüm ürün veya hizmetlerin detay kütüphanesinin eksiksiz oluşması, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması