YURT İÇİ VE DIŞI PAZAR YERLERİ PROJESİ KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İşletmenin ürün veya hizmetlerinin, global ve yerel satış portallarında yerini almasına ilişkin, hem yazılım, hem de görsel sunum konusunda proje yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin ürün veya hizmetlerini globalize etmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin bütün ürün veya hizmetlerini, satabilir olması, veya mevcut cirolarını arttırabiliyor olması bu projenin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması