HİZMET SEKTÖRÜ PLANLAMA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde süreçlerde,

– prosese ve planlanmaya ilişkin konularda,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli olaylar için,

– hizmet metotlarına ve içeriklerine dair,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Hizmet işletmelerinde proses ve planlama faaliyetlerinde, mevcut veya muhtemel çözümleri sunmak ve yeni çözüm taslak oluşumlarını şekillendirmek için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Hizmet süreçlerinin işleyişi ve planlama konularında optimum sonuçlar elde edilmesi, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması