Gosys, iş hayatında yurt içi veya dışında, faaliyet yapan işletmelerin, teknik ofis veya teknik eğitim bölümlerinde;

– Üretim & hizmet metot geliştirme

– Ar-Ge,

– Teknik eğitim,

– Ürün & hizmet dosyalama,

– Ürün & hizmet maliyet,

konularına ilişkin tüm süreçleri, firmanın değerleri ve vizyonu doğrultusunda kurmak, veya var olan süreçlere dair, düzeltici-önleyici-iyileştirici projeler üretmektedir.

Proje algoritması