TEKNİK EĞİTİM, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

İşletme ürünleri , hizmetleri veya süreçlerine ilişkin , süreç çalışanları veya müşterilere sunulması gereken her türlü eğitim faaliyetine uygun, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Ürün veya hizmetlerin, eğitsel unsurlarını, sistem içi insan kaynağına, ve müşterilere sunmak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme ürün veya hizmet çıktılarının kullanımı, montajı, vb. konularının eksiksiz anlaşılıp uygulanabilir hale gelmesi, bu projenin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması