GOSYS, sistemlerini kurarken,

Dürüst (adil davranan)
İlkeli (ilkeler oluşturan)
Sistemli (sistem kuran)
Güvenilir (güven duyan)
Farklı (farkındalık oluşturan)
Saygılı (saygın olan)
Yenilikçi (yenileştiren)
Sırdaş (sır oluşturan/sır tutan)
Disiplinli (disipline eden)
Yetkin (yeterli olan)
Gerçekçi (ayna olan)
Girişimci (girişimlere destek olan)
Ülke ekonomisine katkı sunan
Dünya sorunlarına duyarlı (çözüm odaklı olan)

İLKELERİNİ BENİMSEMİŞTİR.