MARKA, OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektöre uygun olarak marka ve görsel vizyon tasarımı konusunda, çağdaş bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin marka bilincini çağın gerektirdiği normlara ulaştırmak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme markasının rakiplerinin önüne çıkacak hale gelmesi, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması