HİZMET SEKTÖRÜ SAHA OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, hizmet hatlarının optimum maliyet ilkesine uygun, tasarlanması ve uygulanması gerçekleştiren bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Hizmet hatlarının, iş-adam-zaman-maliyet kavramları açısından, optimize edilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Hizmet hattının en düşük maliyetle, en yüksek veriminin sağlanması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması