ÜRETİM VE ÜR.PLANLAMA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Üretim yapan işletmelerde hatlarda,

– prosese ve planlanmaya ilişkin konularda,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli olaylar için,

– üretim metotlarına ve zaman etütlerine dair,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Üretim işletmelerinde proses ve planlama faaliyetlerinde, mevcut veya muhtemel çözümleri sunmak ve yeni çözüm taslak oluşumlarını şekillendirmek için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Üretim hatlarının işleyişi ve planlama konularında optimum sonuçlar elde edilmesi, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması