KALİTE YÖNETİM, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, ALT PROJELERİYLE GOSYS,

BELGELENDİRME

Ne yapar?

İşletmenin faaliyet gösterdiği ürün tipine göre, ulusal veya uluslararası normlarda gerekli standartlara ilişkin belgeleri almak için (CE,vb), bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin faaliyet gösterdiği ürün tipine göre, ulusal veya uluslararası belgeleri almak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme faaliyetine uygun ürün belgelerin alınması bu olgunun en önemli çıktısıdır.

ORGANİZASYON-SÜREÇ-PROSEDÜR

Ne yapar?

İşletme içinde yönetim süreçlerine ilişkin, gerekli belge alt yapısını oluşturarak, saygın belge tedarikçileriyle, kalite yönetim sistemi projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede, yönetim süreçlerini çağdaş kalite yönetim modeline kavuşturmak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Saygın kalite yönetim belgelerini alıp, bu belgenin gerektirdiği şekilde sistemle, iş süreçlerini gerçekleştirmek, bu sürecin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması