PERFORMANS PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

Dijital mecralarla yürütülen tanıtım ve reklam çalışmalarının tamamını kapsayan çözümler üreten, Sosyal Medya Platformlarında nasıl bir yöntem izlenilmesi gerektiği gibi konularında stratejiler oluşturulması, gerçekleştirilmesi ve analizinin yapılmasını kapsayan, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin reklam, tanıtım, ve sosyal meya mecralarını etkin ve karlı birer ortama dönüştürmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme karlılığını arttıran bir performans pazarlaması, ve sosyal medya mecrasının sayesinde gelen bilinirlik artışı, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması