KNOW-HOW / SIR MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında,

bireyin kendisi veya süreçlerine ilişkin,

özel bilgi alanlarını oluşturup,

onlara inovatif bakış açısı kazandırmasını,

sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin kendisi veya süreçlerindeki konumu itibariyle,

kritik öneme sahip hizmetler üreterek,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

bu bakış açısına göre,

uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber,

sahip olduğu kaynakları, elde ettiği vizyon doğrultusunda,

ticari sırra dönüştürebilir formasyona ulaşmış olmak,

bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması