SATIŞ BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin ürünleri için yapılacak satış ve pazarlama faaliyetine ilişkin, yurt içi veya yurt dışında bölgesel koordinatörlük oluşumu konusunda, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin bölgesel satış birimlerinin sağlıklı bir şekilde kurulmasını veya kurulu sistemin verimli çalışmasını sağlamak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Bölgesel temsilciliklerin merkez oluşumla eşgüdümlü ve verimli çalışıyor olması ve yazılı kültürle merkezini destek sağlaması bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması