EĞİTİM KOÇLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Hayatının her alanında, bireyin eğitim kariyeri yolculuğuna ilişkin,

doğru kararlar oluşturmasına yönelik bakış açısı kazandırmasını,

sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

kendi iç enerjisini keşfedebilen, stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin alacakları eğitim hizmetleri itibariyle,

kişisel gelişim kurgularını yapabilir hale getirip,

kendi kabiliyetlerini okuyabilen,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,
bu bakış açısına göre,

uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı koçluk hizmetiyle,

bireyin eğitim hayatını yönetebilir olması,

bulunduğu konumlara göre, iyi strateji üretebilir hale gelmesi,

bu KOÇLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması