HİZMET SEKTÖRÜ GİRDİ HAZIRLAMA SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde,işletmede hizmeti teşkil eden girdilerin , hizmet hızına ve prosesin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde giriş yapabilmesini sağlayan bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

hizmet girdilerinin hizmete katılma biçimini optimize etmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

hizmet girdilerinin, üretim hattını doğru besleyen az stok yapmayı sağlayan modeller, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması