İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Bütün işletme modellerinde geçerli ve ihtiyaç duyulan İnsan kaynakları konularında,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli konularda,

– usul ve esasa ilişkin, yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin insan kaynakları sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren,

– bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

İşletmelerin insan kaynakları bağlamında, süreci doğru metotlarla yürütebilmesi için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin doğru insan kaynağıyla buluşması, mevcut insan kaynağının verim analizlerini doğru ortaya kayabilmesi, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması