KURUMSALLAŞMA (KURUMSAL KÜLTÜR) MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında, bireyin kendisi veya süreçlerine ilişkin,

kurumsal kültürü oluşturmasına yönelik inovatif bakış açısı kazandırmasını,

sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin kendisi veya süreçlerindeki konumu itibariyle,

kurumsallaşma manifestosunda,

kritik öneme sahip hizmetler üreterek,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber, bireyin kurumsallaşma sürecinde doğru konumda yer alması,

kurumsallaşmada vizyoner olması, takım çalışmasına yatkın hale gelmesi,

bireyin bulunduğu süreçleri kurumsal formata dönüştürebilmesi,

bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması