SATIN ALMA AR-GE’Sİ SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İşletmede, üretim veya hizmet faaliyetlerini yaparken, satın alma faaliyetini optimum şartlarda gerçekleştirmek için, gerekli araştırma sağlayan, bir sistem bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede, satın alma prosesini optimum şartlarda gerçekleştirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Satın almada, işletme için karlı faaliyet sonuçlarına ulaşılması, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması