SATIN ALMA KARAR SÜRECİ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İşletmede satın alma sürecini yürütürken, kalemlerini nicel ve nitel anlamda, karar vericilerin sınırlarını belirleyici çözümler üreten, bir sistem bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede satın alma sürecini yürütürken, kalemlerini nicel ve nitel anlamda, karar vericilerin sınırlarını ve çalışma şekillerini belirlemek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Satın alma kararlarının sonrasında ,bir üst veya en üst karar vericinin süreci kontrol altında tutması, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması