ÜRÜN, ÜRETİM YOLCULUĞU, OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, ALT PROJELERİYLE GOSYS;

BİRİNCİL ÜRÜN ÜRETİM YOLCULUĞU

Ne yapar?

İşletmenin ürettiği ürünün veya hizmetin, iş istasyonlarında yaşadığı işlem basamaklarının neler içerdiğini gösteren, algoritmalar içeren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin üretim hafızasını, yazılı kültüre aktararak, geleneksel üretim tabularından kurtulmak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin bütün üretim hafızasının yazılı formata dönüşmesi ve kişilerin karizmasının devreden çıkarak, kurumsal boyut kazanması bu projenin en önemli çıktısıdır.

İKİNCİL VEYA SONRAKİ ÜRÜNLER İÇİN, ÜRETİM YOLCULUĞU

Ne yapar?

işletmenin ürettiği ürünle ilişkili ikinci ürünün (örn; birincil ürün:makarna makinası – ikincil ürün: makarna), üretim iş istasyonlarında yaşadığı işlem basamaklarının neleri içerdiğinin gösteren, algoritmaları içeren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede birincil ürünün iyi anlaşılması ve Ar-ge kültürünü geliştirmek için yapar. (örn; iyi makarna nasıl yapılır bilinirse, iyi makarna makinası yapılabilir.)

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin ürettiği çıktalarla ilişkili diğer ürünlerin nasıl yapıldığını iyi bilmesi bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması