SATIŞ SONRASI HİZMETLER OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İşletmelerde tamamlanan satışlarda,

– süreç sonrasında yaşanacak problemleri düzeltici,

– müşteri memnuniyetini analiz etmeye yönelik olarak, müşterilere rastgele erişim sağlayıp, geri bildirim alan,

– alınan müşteri memnuniyet raporlarını bir crm havuzuna atan, bir sistem bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin satışını gerçekleştirdiği ürünlerin,

– satış sonrası çıkacak aksaklıklara ilişkin çözüm takibinin eksiksiz yapılabilmesi,

– müşterinin memnuniyet derecesini ölçmek ve rapolamak,

– ilgili raporların daha sonra kullanılmak üzere depolanmak,

– bu raporlardan yönetimin müşteri geri bildirimi açısından katışıksız bilgilendirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

– satış sonrası hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi,

– müşteri memnuniyetini yükseltme,

– müşterilerin şikayet bilgilerine istenildiği anda ulaşılması,

– yönetimin net bir şekilde, müşteri geri bildirimleri konusunda raporlanması, bu projenin en önemli bir çıktılarıdır.

Proje algoritması