MİSYON VE VİZYON GELİŞTİRME MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında,

kalıcı ve uygulanabilir visyon ve vizyon kurgusu yapmak isteyen işletmelerdeki bireylerin,

etkileşim içinde olduğu tüm insan kaynağı veya süreçleri bu potansiyele yönlendirme istikametinde,

etkin motivasyonu kullanmaları için,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin, kendi mevcut görev anlayışını ve geleceğe dönük stratejik hedeflerini kurgulama, güncelleme ve olgunlaştırabilme becerilerini kazanmaları için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Çağdaş ve modern dünyanın gerektirdiği misyon ve vizyonu oluşturma yolculuğunda,

rol model girişimci bireyler kazandırmak,

bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması