HİZMET SEKTÖRÜ SUNUM SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin hizmet çıktılarını, müşterisine uygun şekilde, kullanıma hazır hale getirecek çözümler üreten bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

işletmenin hizmet çıktılarını, müşterisinin istediği, kullanıma hazır, en iyi şekilde sunulacak çözümler üretmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Ürünlerin hatasız ve uzun soluklu istifadeye uygun şekilde piyasaya arzedilmiş olması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması