Hukuk Müşavirliği

Günümüz iş dünyasında hukuki konuların önemi her geçen gün artmakta ve işletmelerin yasal çerçevede faaliyet göstermesi hayati bir gereklilik haline gelmektedir. GOSYS olarak sunduğumuz hukuk müşavirliği hizmetleri ise bu bağlamda önem arz etmektedir.

Uzman ekibimiz tarafından sunulan bu hizmet, işletmelerin hukuki sorunlarını çözme ve yasal uyum süreçlerini yönetme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Hukuk Müşavirliği Hizmetleri Neleri Kapsar?

GOSYS, bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş yelpazede hizmetler sunan danışmanlık, mentorluk ve koçluk firması olurken, hukuk müşavirliği hizmeti de firmamızın sunduğu hizmetlerden biridir. Özellikle bu hizmet kapsamında müvekkillere şu konularda yardımcı olunmaktadır.

Önleyici Hukuk Danışmanlığı

 • Yasal risklerin belirlenmesi ve bu risklerin minimize edilmesi için stratejiler geliştirilmesi
 • Sözleşmelerin ve diğer yasal belgelerin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi
 • Uyum programlarının oluşturulması ve uygulanması
 • Farkındalık eğitimleri düzenlenmesi

İhtilaf Çözümü

 • Müzakereler ve arabuluculuk yoluyla ihtilafların çözüme kavuşturulması
 • Gerekli durumlarda dava açılması ve dava takibi yapılması
 • İdari ve yargı mercileri nezdinde müvekkillerin temsili

Ticari İşlem Hukuku

 • Şirket kuruluşları ve birleşmeleri
 • Sözleşme hukuku
 • Fikri mülkiyet hukuku
 • Rekabet hukuku
 • Borçlar hukuku

İş Hukuku

 • İş sözleşmeleri
 • Çalışma koşulları
 • Sosyal güvenlik hukuku
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları
 • Sendika ilişkileri

Vergi Hukuku

 • Vergi planlaması ve danışmanlığı
 • Vergi beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması
 • Vergi denetimlerine karşı savunma
 • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü

Gayrimenkul Hukuku

 • Taşınmaz alım ve satımları
 • Kira sözleşmeleri
 • Kat mülkiyeti kanunu
 • Arazi ve tapu kadastro işlemleri

Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk müşavirliği nedir? Sorusuna yanıt olarak;  Hukuk müşavirliği, bireylerin veya kurumların hukuki konularda karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik profesyonel danışmanlık hizmeti sunan bir uzmanlık alanıdır.

Hukuk müşavirlerimiz, geniş bir yelpazede hukuki hizmetler sağlayarak, müşterilerinin yasal mevzuata uygun bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olurlar. Hukuk müşavirliği, firmamızın uzman ve deneyimli hukuk danışmanı ekibi tarafından sunulan hukuki danışmanlık hizmetlerini ifade eder.

Ekimiz, hukuki bilgilerini ve deneyimlerini kullanarak, müvekkillerine hukuki sorunların çözümünde rehberlik eder, yasal riskleri değerlendirir ve uygun hukuki stratejiler geliştirirler. Sunduğumuz bu hizmetler, çeşitli hukuki alanlarda sağlanabilir.

 

Proje algoritması