ÜRÜN DEPOLAMA VE SEVKİYAT SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

Satış ve pazarlama birimi tarafından, işletmenin ürettiği ürürnlerin, ve depolarında oluşacak hareketlerin organizasyonu, ve bu depolardan yapılacak sevkiyat veya yönlendirmelerin yer aldığı, bir sistem bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Satış ve pazarlama, ürünlerini satarken veya yönlendirirken, depolarını optimum şartlarda kullanabileceği bir sistemi oluşturmak veya var olan sistemi iyileştirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme, satış ve pazarlama faaliyetini gerçekleştirirken, bilgi sahibi olmak zorunda olduğu depo envanterini ve bu envantere göre vereceği sevkiyat emrini, kusursuz yerine getirmesi bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması