PROSES (SİSTEM – ÇEVRİM) MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Üretim veya hizmet işletmelerinde, bireyin kendisi veya süreçlerine ilişkin,

proses tasarlama kabiliyetini oluşturmasına yönelik bakış açısı kazanmasını,

sahip olduğu bu bakış açısını,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin kendisi veya süreçlerindeki konumu itibariyle,

proses tasarlayabilir hale getirip,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,

bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber,

bireyin optimum proses üretebilir bakış açısına sahip olabilmesi, bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması