ÜRETİM YÖNETİMİ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, üretime ait bütün süreçlerde, başlangıç noktasından, sevkiyata kadar, prosesleri ölçülebilir, kontrol edilebilir, ve iyi yönetilebilir hale getiren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Üretim prosesinin daha ölçülebilir, kontrol edilebilir, ve yönetilebilir duruma getirilebilmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Üretimde yer alan bütün süreçlerin birbiriyle eşgüdümlü koordinasyonun sağlanması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması