İDARİ VE MALİ İŞLER SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Tüm işletmelerde,

– Muhasebe, finans, özlük, ve destek hizmetlerine ilişkin,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli olaylar için,

– süreç içerik detaylarına dair,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Tüm işletmelerde, muhasebe, finans ve destek süreçlerinin eksiksiz çalışması için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin idari ve mali işler için kurgulanmış, doğru süreç adımlarıyla oluşturulan bir sistem, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması