MARKALAŞMA (MARKA – KAVRAM) MENTORLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında,

markalaşmak isteyen işletmelerdeki bireylerin,

en iyi konumlanmış marka bilincini oluşturabilen,

etkileşim içinde olduğu tüm insan kaynağı veya süreçleri bu potansiyele yönlendirme istikametinde,

etkin metotları kullanmaları için,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin, marka kavramına ilişkin,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmaları,

bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Çağdaş ve modern dünyanın vizyoner bir markasını oluşturma yolculuğunda,

rol model girişimci bireyler kazandırmak,

bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması