ÜRETİM SAHA OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, üretim hatlarının optimum maliyet ve verim ilkesine uygun olarak, tasarlanması ve gerçekleştirilmesi için proje üretir. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Üretim hatlarının, iş-adam-zaman-maliyet kavramları açısından, optimize edilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Üretim hattının en düşük maliyetle, en yüksek veriminin sağlanması, bu olgunun en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması