GLOBALİZASYON OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

İşletmenin ürünleri veya hizmetlerini, kendi vizyonuna ve misyonuna uygun olarak, dünyanın uygun olan her yerinde, ticari aksiyona uygun hale getirmek için, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin faaliyetlerini dış ülkelerde faaliyet yapabilir hale getirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin bütün ürün veya hizmetlerini, dünya pazarına sunabilir hale gelmesi, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması