SATIN ALMA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Tüm işletmelerde,

– ürün veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi için yapılacak satın alma faaliyetlerinde,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli olaylar için,

– süreç içerik detaylarına dair,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Tüm işletmelerde, satın alma sürecinin eksiksiz çalışması için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin satın alma birimlerinde, doğru süreç adımlarıyla oluşturulan bir sistem, ve satın alma karlılığının sağlanması, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması