HİZMET SEKTÖRÜ YÖNETİM OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, hizmet üretilen bütün süreçlerde, sevkiyata kadar yaşanan proseslerin, ölçülebilir, kontrol edilebilir, ve iyi yönetilebilir hale getiren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Hizmet prosesinin daha ölçülebilir, kontrol edilebilir, ve yönetilebilir duruma getirilebilmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

hizmette yer alan bütün süreçlerin birbiriyle eşgüdümlü koordinasyonun sağlanması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması