YENİ VİZYON OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

İşletmenin bütün faaliyetlerine ilişkin, gelecek projeksiyonunu kalıcı kültüre dönüştürmek için, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin geleceğini stratejik düzlemde planlayabilir hale getirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin gelecek hayallerini şekillendirebilmesi ve buna uygun aksiyon alabilmesi, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması