ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRME SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmede üretim hatlarında kullanılacak operasyonel(torna-kesme-bükme-yazılım-donanım vb.) süreçlerin tasarlanıp, uygulanmasına yönelik çözüm projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede, üretimin gerçekleşmesini gerektiren operasyonların, doğru seçilmesini sağlamak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Operasyonel anlamda doğru metotların seçilmesi, verimli ve optimal maliyetlerin elde edilmesi, bu projenin en önemli çıktılarıdır.

Proje algoritması