Toplantı Yönetimi

Toplantılar iş dünyasında bilgi paylaşımı, karar alma ve strateji geliştirme gibi süreçler için vazgeçilmezdir. Ancak etkili toplantı yönetimi her zaman kolay bir görev değildir ve şirketler bu noktada profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyabilmektedir.

GOSYS olarak sunduğumuz profesyonel hizmetlerle şirketlerin toplantılarını daha verimli, düzenli ve etkili hale getiriyoruz. Danışmanlık alanındaki uzmanlığımızla, kurumların toplantı yönetimi becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

Böylece daha verimli, sonuç odaklı toplantılar düzenlemelerine yardımcı oluyoruz. Firmamızın sunduğu toplantı yönetimi hizmetlerinin şirketlere birçok faydası bulunmaktadır.

  • İyi planlanmış ve yönetilmiş toplantılar, katılımcıların zamanını daha verimli kullanmasını sağlar. Özellikle bu da genel iş verimliliğini artırır.
  • Profesyonel bir şekilde yönetilen toplantılar, daha net ve uygulanabilir kararların alınmasına olanak tanır.
  • Etkili toplantılar, çalışanların motivasyonunu artırır ve toplantılara daha aktif katılım sağlar.
  • Toplantı sonrası takip süreçleri, alınan kararların ve belirlenen aksiyonların izlenebilir olmasını sağlar.

Toplantı Yönetimi Nedir?

Toplantı yönetimi nedir? Sorusuna yanıt olarak; Toplantı yönetimi, toplantıların planlanmasından, yürütülmesine ve sonuçlarının değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan bir süreçtir. Etkili bir toplantı yönetimi bu nedenle önem arz etmektedir.

Toplantı yönetimi süreci genel olarak toplantının amacının belirlenmesi, katılımcıların seçimi, gündemin oluşturulması, toplantı sürecinin yönetilmesi ve toplantı sonrası adımların takip edilmesini içermektedir.

Etkili bir toplantı yönetimi ise zamanın ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını, katılımcıların aktif katılımını ve toplandan sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Şirketler toplantı yönetimi için aradıkları kapsamlı ve etkili desteği GOSYS ile bulabilmektedir.

Toplantı Yönetimi Hizmeti Neleri Kapsar?

GOSYS, toplantı yönetimi alanında uzmanlaşmış bir danışmanlık firması olarak, şirketlerin bu süreçleri en iyi şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Firmamız toplantıların etkin bir şekilde planlanması için gerekli tüm detayları göz önünde bulundurur.

Toplantının amacı ve hedefleri belirlenir, gerekli katılımcılar tespit edilir ve uygun bir tarih ile zaman belirlenir. Ayrıca toplantının yeri ve teknik ihtiyaçlar da planlama sürecinde ele alınır. Toplantının verimli geçmesi için net bir gündem oluşturmak şarttır.

GOSYS olarak, her toplantı için özel olarak hazırlanan gündemler sayesinde, toplantı süresinin verimli kullanılmasını ve konuların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlarız. Gündem, toplantı başlamadan önce tüm katılımcılara iletilir, böylece herkesin hazırlıklı gelmesi sağlanır.

Firmamızın uzman ekibi, toplantı sırasında sürecin sorunsuz işlemesi için gerekli tüm düzenlemeleri yapar. Toplantı moderatörlüğü, konuşma sıralarının yönetimi ve zamanın etkin kullanımı gibi konular, GOSYS’in deneyimli ekibi tarafından profesyonelce yürütülür.

Böylece toplantı hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm adımlar atılmış olur. Toplantı sonrası alınan kararların ve belirlenen aksiyonların takip edilmesi de toplantı yönetimi hizmeti içerisinde yer alır.

SATIŞ TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin satış ve pazarlama sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli toplantı sistemi kurgular. Toplantıların kayıt altına alınacağı bir sistem kurar. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir.

Ne için yapar?

İşletmede satış ve pazarlama süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale etmek için yapılır.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Satış sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması.

YÖNETİM TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin yönetim sürecinin bütün bileşenleriyle beraber, iyi takip edileceği, etkin ve verimli bir toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıların kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede yönetim süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Yönetim sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin yönetim kurulu üyeleriyle, sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alır.

Ne için yapar?

İşletmede yönetim kurulu süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Yönetim kurulu sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin başlıca çıktısıdır.

İCRA KURULU TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin icra kurulu üyeleriyle, sürecin iyi takip edileceği, etkin ve verimli bir toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede icra kurulu süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İcra kurulu sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin çıktıları olacaktır.

MUHASEBE FİNANS TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin muhasebe-finans sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli bir toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede muhasebe-finans süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Muhasebe-finans sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

ÜRETİM TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin üretim sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede üretim süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

üretim sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

KALİTE TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin kalite sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede kalite yönetim ve kontrol süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Kalite yönetim ve kontrol sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu projenin en önemli çıktılarıdır.

SATIN ALMA TOPLANTISI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmenin satın alma sürecinin iyi takip edileceği, etkin ve verimli toplantı sistemi kurgular. Şayet devam eden bir süreç varsa, iyileştirici proje üretir. Toplantıları kayıt altına alınacağı bir sistem kurar.

Ne için yapar?

İşletmede satın alma süreçlerine ilişkin bütün konuların çözümü için, kusursuz bir takip ve zamanında müdahale edilebilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Satınalma sürecine ilişkin bütün süreç adımlarının kusursuz çalışması, Düzeltici faaliyeti gerektirmeksizin, önleyici metotlarla sürecin çalışması, bu olgunun çıktılarıdır.

Proje algoritması