YENİ GİRİŞİM (START-UP), OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA GOSYS;

Ne yapar?

Bir iş fikrine sahip kişi veya işletmeler için, bütün süreçleri de içine alan kapsamda, bir sistem projesi yapar.

Ne için yapar?

Başlangıcı itibariyle, girişimin doğru metotlarla yola çıkması, ve bu yola uygun bir süreç yapısını oturtmak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Başlangıcından itibaren, geriye dönük tekrarların yaşanması gerekmeyen bir gelişim algoritması, uygun eylem adımlarını kurgulayabilen bir girişim modeli, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması