SERMAYE (YATIRIM) OLUŞUM VEYA YÖNLENDİRME PROJESİ KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanındaki tüm yatırımcılar için,

bireyin sahip olduğu kaynakları, akılcı, karlı,

doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,

stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin, yatırımcılık formasyonuna ilişkin,

vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmaları,

bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı mentorluk hizmetiyle beraber,

sahip olduğu kaynakları, elde ettiği vizyon doğrultusunda,

stratejik yatırım kararları alabilecek formasyona ulaşmış olmak.

Bu MENTORLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.