KALİTE KONTROL, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA, ALT PROJELERİYLE GOSYS,

GİRİŞ KALİTE KONTROL

Ne yapar?
İşletmenin faaliyet gösterdiği ürün tipine göre, ulusal veya uluslararası normlarda gerekli standartlara ilişkin belgeleri almak için (CE,vb), bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin faaliyet gösterdiği ürün tipine göre, ulusal veya uluslararası belgeleri almak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme faaliyetine uygun ürün belgelerin alınması bu olgunun en önemli çıktısıdır.

ÜRETİM İÇİ KALİTE KONTROL

Ne yapar?

İşletmenin ürettiği mal veya hizmetlere ilişkin, üretim esnasında hata olmaması için ara kontrollerin yapılabildiği bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmede Üretim-hizmet içi kalite hatalarını en aza indirmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Üretim veya hizmet süreçlerinin iç bünyede, istenen kalitede standart hale gelmesi, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

ÇIKIŞ KALİTE KONTROL

Ne yapar?

İşletmenin ürettiği mal veya hizmetlere ilişkin, üretim sonunda hata olmaması için son kontrollerin yapılabildiği bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmenin ürettiği mal veya hizmetlerde, proses çıkışında hatasız ürün sunabilmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Üretim veya hizmet sonunda, ürünlerin veya hizmetlerin ıskarta moduna düşme oranının en az olması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması