Personel Gelişim

GOSYS, personel gelişim hizmetleri alanında sunduğu yenilikçi ve kapsamlı çözümlerle tanınan bir firma olarak uzun yıllardır hizmetlerini sürdürmektedir. Çalışanların yeteneklerini geliştirmeleri, performanslarını artırmaları ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Firmamız, organizasyonların insan kaynağı potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için özelleştirilmiş programlar ve stratejiler sunar. Sektördeki engin deneyimi ve uzmanlığıyla, kurumların ve çalışanların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.

Personel Gelişim Hizmetleri

GOSYS personel gelişim hizmetleri, çeşitli eğitim ve gelişim programlarını içerir. Sunulan bu programlar, çalışanların mevcut becerilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına olanak tanır. Ana hizmet başlıkları şunlardır.

  • Mevcut ve potansiyel liderlerin yönetim becerilerini geliştirmek için özel eğitim programları sunarak, stratejik düşünme, karar verme ve iletişim gibi kritik yetkinliklere odaklanırız.
  • Şirketler, çalışanlarının yeteneklerini tanımlamak ve geliştirmek için GOSYS’in yetenek yönetimi hizmetlerinden yararlanır.
  • Çeşitli konularda düzenlenen eğitim programları ile çalışanların teknik ve mesleki becerilerini artırırız. İş başında öğrenme, sınıf içi eğitimler ve çevrimiçi öğrenme gibi farklı yöntemler sunulur.
  • GOSYS, performans değerlendirme sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi konusunda da danışmanlık sağlar.
  • Çalışanların bireysel gelişimini desteklemek için koçluk ve mentorluk programları sunulmaktadır. Çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmaları bu sayede kolaylaştırılmaktadır.

Personel Gelişimi Nedir?

Personel gelişimi nedir? Sorusuna yanıt olarak; Personel gelişimi hizmeti, çalışanların bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeye odaklanan bir dizi program ve faaliyeti kapsamaktadır. Özellikle bu hizmetler, çalışanların işyerinde daha üretken, etkili ve verimli olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Personel gelişimi hizmetinin amaçları arasında şunlar yer almaktadır.

  • Personel gelişimi programları, çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olacak yeni beceriler ve bilgiler kazandırabilir.
  • Gelişim fırsatlarına erişim, çalışanların kendilerini değerli hissetmelerine ve işverenlerine daha bağlı hissetmelerine yardımcı olabilir.
  • Personel gelişimi, bir organizasyonda gelecekteki liderleri ve yöneticileri belirlemek ve geliştirmek için kullanılabilir.
  • Çalışanlar, bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak becerilere sahip olduğunda, bu hedeflere ulaşma olasılığı daha yüksektir.

GOSYS, personel gelişim hizmetleri ile kurumunuzu ve çalışanlarınızı geleceğe hazırlar. Uzman kadromuz ve kapsamlı programlarımız ile size en uygun çözümleri sunarak, kurumsal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı oluruz.

KİŞİLİK ANALİZLERİ

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, İşletmede çalışan veya çalışacak olan bütün insan kaynağının kişilik modellerini tespit eder. Yasal süreler sınırında kayıt altına alır. Bu kayıtları, kişinin özlük dosyalarında rızası doğrultusunda saklar.

Ne için yapar?

İşletmede çalışan veya çalışacak personelin, kişilik yapısına uygun olarak istihdam edildiğini veya edileceğini belirlemek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmedeki yönetici ve çalışanların hatasız olarak kişilik modellerinin çıkarılması, bu projenin başlıca çıktısıdır.

PERSONEL SWOTLARI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmede çalışan bütün insan kaynağının, bireysel olarak swot analizini yapar. Yasal süreler sınırında kayıt altına alır. Bu kayıtları, kişinin özlük dosyalarında rızası doğrultusunda saklar.

Ne için yapar?

Personelin gelişmeye açık olan yönlerini tespit edip, ikmal etmek, güçlü yönlerinden verimli bir şekilde istifade etmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletme insan kaynağının istihdamında, doğru sonuçlara ulaşma, huzurlu ve verimli iş ortamının sağlanması, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

PERSONEL ETKİNLİK ANALİZLERİ

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, işletmede yapılan personel swotlarına göre,uygun bir takvim sıralaması ile personele yönelik düzeltici ve önleyici anlamda, etkinlik analizlerini yapar.

Ne için yapar?

Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için, planlanan uygulamaların etkinliğini, uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

işletmenin de uygulayabileceği, gerçekçi sonuç raporları ve analizleri, bu projenin başlıca çıktısıdır.

PERSONEL İYİLEŞTİRME EYLEM RAPORLARI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, personel etkinlik analizlerine göre, ilgili personelin iyileştirilmesi gereken konulara ilişkin, eylem raporu çalışması yapar.

Ne için yapar?

etkinlik analizinde yer alan gelişmeye açık yönlerin, ikmal edilmesi için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İlgili personele ilişkin gerçekçi iyileştirici eylemlerin yer aldığı, verimiliği esas alan bir yazılı algoritma, bu projenin çıktısı olacaktır.

PERSONEL GÜNLÜK YAŞAM TABLOLARI

Ne yapar?

İlgili birimin bünyesinde, personelin mesai saatleri içinde yapmış olduğu faaliyetleri içeren bir takip sistemi oluşturur. Bu takip sistemini, üst yönetim tarafından bilgilendirici bir hale getirir.

Ne için yapar?

Personelin kendi çalışma performansını, hem kendi verimini ölçmek, hem de yönetimi bilgilendirmek amacıyla yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Personelin yoğunluk durumunun gözlenmesi, yoğunluk analizinin anlaşılması, personel verimi artması, bu projenin başlıca çıktılarıdır.

PERSONEL GÜNLÜK İŞ PLANLARI

Ne yapar?

Personelin günlük faaliyetini planlaması için etkin bir raporlama tekniği geliştirir.

Ne için yapar?

personelin planlı bir çalışma alışkanlığı kazanması için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Personelin bir sonraki aksiyonu canlı olarak planlayabilmesi, bu projenin başlıca çıktısıdır.

PERSONEL HAFTALIK İŞ PLANI

Ne yapar?

Personelin haftalık faaliyetini planlaması için etkin bir raporlama tekniği geliştirir.

Ne için yapar?

Personelin haftalık öngörüye dayalı, planlı bir çalışma alışkanlığı kazanması için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Personelin bir sonraki hafta aksiyonunu canlı olarak planlayabilmesi, bu projenin en önemli çıktısıdır.

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Ne yapar?

Personeli çalıştığı proses içinde verimliliğini ölçmeye yönelik analiz çalışması yapar.

Ne için yapar?

Personelin ilgili prosesteki verimini ölçmek için yapılır.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Bireylerden işletme içindeki verimliliklerinin, hem paydaşları tarafından, hem de analitik verilerle desteklenecek şekilde elde edilen çıktılar, bu olgunun çıktısıdır.

PERSONEL İŞ DAĞILIM TABLOSU

Ne yapar?

Personelin aldığı iş emirlerine göre, yaptığı faaliyetlerin tamamının, aylık bazda, hangi ağırlıkla icra ettiğini gösteren veri analizlerini içeren, bir çalışma yapar.

Ne için yapar?

Personel arasındaki benzer işleri yapan paydaşların iş dağılım adaletini sağlamak, böylece ücretlendirmede ve terfide bu hususu dikkate almak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Personel çalışma etkinliğinin tam bir haritasını çıkartmak, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması