METOT GELİŞTİRME, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA,PROJESİYLE GOSYS;

Ne yapar?

İşletmede gerçekleştirilen üretim veya hizmet faaliyetinin, çağın ve piyasanın talepleri doğrultusunda, yeni metotları içeren, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Üretim veya hizmet metotlarını gerçekleştirirken, daha optimum koşulları sağlayabilmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmenin piyasa ve bilimin ışığında, optimum faaliyet yapma becerisi kazanması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması