GİRDİ (HAMMADDE-DEPO) YÖNETİMİ SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA;
GOSYS,

Ne yapar?

İşletmede üretim veya hizmet faaliyeti için tutulması gereken girdi (hammadde vb.) deposunu, kritik ihtiyaca uygun sınırlarda tutabilecek çözümler üreten, bir sistem bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

İşletmeni Girdi(hammaddevb.) deposunu, kritik ihtiyaca uygun sınırlarda tutabilmek ve iyi yönetmek için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Girdilerin (Hammadde vb. deponun), işletmenin bütün süreçlerini etkileyen boyutuyla kusursuz çalışması, bu olgunun en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması