KARİYER YÖNETİM KOÇLUĞU KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

İş Hayatının her alanında, bireyin kendi kariyer yolculuğuna ilişkin,
doğru kararlar oluşturmasına yönelik bakış açısı kazandırmasını,
sahip olduğu kaynakları, bu amaca uygun,
doğru metotlarla kullanıp yönlendirmesini sağlar,
kendi iç enerjisini keşfedebilen, stratejik ve vizyoner bir bakış açısı kazandırır.

Ne için yapar?

Bireylerin kendi konumu itibariyle,
kariyer kurgusunu yapabilir hale getirip,
kendi kabiliyetlerini okuyabilen,
vizyoner ve modern bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak,
bu bakış açısına göre, uygulanabilir stratejiler üretebilmeleri için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

Aldığı koçluk hizmetiyle,
bireyin kendi kariyer gelişimini yönetebilir olması,
bulunduğu konumlara göre, iyi strateji üretebilir hale gelmesi,
bu KOÇLUK faaliyetinin en önemli çıktılarıdır.