SATIŞ – PAZARLAMA SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA, GOSYS;

Ne yapar?

Tüm işletmelerde,

– ürün veya hizmetler için yapılacak satış ve pazarlama faaliyetlerinde,

– gelişen anlık, süregelen veya süreli olaylar için,

– süreç içerik detaylarına dair,

– yapılması gereken eylem adımlarını,

– işletmenin ilgili bölüm sorumlusu ile eşgüdümlü bir şekilde yönlendirmek suretiyle,

– periyodik zaman dilimlerinde gerçekleştiren, bir danışmanlık hizmeti üretir.

Ne için yapar?

Tüm işletmelerde, satış ve pazarlama sürecinin eksiksiz çalışması için yapar.

Beklenen çıktılar nelerdir?

İşletmelerin satış ve pazarlama birimlerinde, doğru süreç adımlarıyla oluşturulan bir sistem, ve satış karlılığının sağlanması, bu danışmanlık faaliyetinin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması