DESTEK HİZMETLERİ, SÜREÇ OLUŞUM VEYA İYİLEŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA,PROJELERİYLE GOSYS;

Ne yapar?

İşletmede yer alan güvenlik, sağlık, servis, mutfak vb süreçlere ilişkin yönetim, takip ve kontrol konularında, işletmenin kültürünü dikkate alarak, bir sistem projesi yapar. Şayet mevcut bir süreç varsa, iyileştirme projesi üretir.

Ne için yapar?

Destek hizmetlerinin, düzenli, eksiksiz ve kusursuz takibini sağlamak için yapar.

Projeden beklenen çıktılar nelerdir?

Destek hizmetlerine ilişkin konularda, yönettim ve personelin beklentilerinin karşılanması, bu projenin en önemli çıktısıdır.

Proje algoritması